Liliane Fonds 2009 – 2011

Het Liliane Fonds helpt kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Een behoorlijk bestaan is een basisrecht van elk kind. KTL ondersteunt sinds 2000 het Liliane Fonds. Op deze pagina lees je welke kinderen we in de periode 2009 - 2011 ondersteunden.

Basit (2011)

Vóór behandeling:
Basit kreeg steeds meer problemen met lopen omdat zijn beide beentjes vergroeiden. Uit onderzoek bleek dat met behulp van fysiotherapie, beenbeugels en stevige schoenen de stand van zijn beentjes geleidelijk gecorrigeerd kunnen worden.  Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor fysiotherapie, de beenbeugels en schoenen voor Basit. Zijn ouders betalen de kosten voor het onderzoek.

 

 

Na behandeling:
Basit heeft inmiddels beenbeugels en de stand van zijn beentjes wordt geleidelijk gecorrigeerd. Basit blijft voorlopig onder controle. Na verloop van tijd zal Basit ook zonder beenbeugels, weer goed kunnen lopen. Zijn ouders kregen advies over gezonde voeding voor hun zoon.

 

 

 

Sebastin (2011)

Vóór behandeling:
Sebastin heeft steeds meer problemen met lopen omdat zijn beide beentjes erg vergroeiden (x-beentjes). Lopen is pijnlijk en heel vermoeiend. Sebastin moet na onderzoek geopereerd worden om de stand van zijnj beentje te kunnen corrigeren. Hierna krijgt hij beenbeugels en orthopedische schoenen. Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor onderzoek, de operatie, fysiotherapie, beenbeugels en orthopedische schoenen.

 

 

Na behandeling:
Sebastin werd met succes geopereerd om de stand van zijn beentjes te corrigeren. Hij kreeg beenbeugels en orthopedische schoenen om de goede stand te handhaven en daarmee leerde Sebastin goed lopen. Hij blijft voorlopig onder controle van de specialist. Op den duur zal Sebastin ook zonder beugels en op gewone schoenen weer goed kunnen lopen.

 

 

 

Shiden (2011)

Vóór behandeling:
Shiden is geboren met twee klompvoeten. Hij heeft daardoor nooit goed kunnen lopen. Hij is eerst aan één voet geopereerd worden. Hierna volgt  een tijd lang gips en looptherapie. Pas daarna zal zijn tweede voet worden geopereerd. Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor de nabehandelingen.

 

 

 

Na behandeling:
Shiden is aan zijn eerste voet geopereerd. Na de operatie was een tijd gips nodig om een goede stand te verkrijgen. Daarna kreeg hij therapie om te leren lopen. Deze behandeling is succesvol verlopen. Shiden staat nu op een lijst voor de tweede voet.

 

 

 

 

Nomsa (2011)

Vóór behandeling:
Nomsa heeft een kort, misvormd been. Ze loopt met krukken. Aan het Liliane Fonds werd een bijdrage gevraagd voor de kosten van haar beugels, medisch onderzoek en haar speciaal onderwijs.

Na behandeling:
Nomsa woont thuis en volgt speciaal onderwijs. Ze doet het erg goed op school: ze is goed in schoolvakken en toont leiderskwaliteiten. Haar favoriete bezigheden zijn koken en bakken en zingen. Ze wordt in haar gemeenschap helemaal geaccepteerd.

Tony (2011)

Vóór behandeling:
Op de foto zit Tony buiten in een rolstoel die door de regering betaald is. Het is echter geen goede rolstoel: hij is te groot en Tonny zakt onderuit. Voor Tony is het belangrijk dat hij regelmatig therapie krijgt en ook naar school kan gaan. Aan het Liliane Fonds is een bedrag gevraagd voor onderzoek, de nieuwe stoel, therapie en zijn schoolgeld.

Na behandeling:
Tony heeft een passende rolstoel heeft gekregen. De moeder gebruikt deze stoel alleen als ze ergens met Tonny naartoe moet. Zij is er heel zuinig op. Het De mediator heeft regelmatig contact met haar en benadrukt dat het belangrijk is dat Tonny altijd in een goede stoel zit.

 

Mildred (2010)

Vóór behandeling:
Mildred Atemnkeng is geboren met klompvoetjes. Dit kan verholpen worden door middel van een gipscorrectie. Telkens krijgt ze nieuw gips om geleidelijk de stand te corrigeren. Hierna krijgt ze stevige schoen en fysiotherapie om goed te leren lopen. Het Liliane Fonds is gevraagd om een bijdrage voor gipsbehandeling, verblijf in het ziekenhuis en fysiotherapie.

 

 

Na behandeling:
Mildred is weer thuis uit het ziekenhuis, gaat naar school en kan opschool en thuis naar hartenlust spelen met haar zusjes en vriendinnetjes. Mildred en haar ouders zijn erg blij met het mooie resultaat van de correctie.

 

 

 

 

Nonjang (2010)

Vóór behandeling:
Nonjang Ajombu Lambrizee heeft forse o-benen en krijgt steeds meer problemen met lopen. Om dit te corrigeren moet Nonjang beenbeugels en orthopedische schoenen krijgen. Hierna krijgt hij fysiotherapie om goed te leren lopen en zodoende weer naar school kan. Het Liliane Fonds doet een bijdrage voor verblijf in het ziekenhuis, operatie, gips, beugels, schoenen en fysiotherapie.

 

 

Na behandeling:
Nonjang loopt iedere dag naar school en speelt met zijn vriendjes. Hij leert lezen en is heel trots op zijn goede cijfers voor rekenen. Nonjang zal nog geruime tijd onder controle moeten blijven en de beugels en schoenen zullen regelmatig aangepast moeten worden maar op den duur zal hij ook zonder beenbeugels goed kunnen lopen.

 

 

 

 

Bourama (2010)

Vóór behandeling:
Bourama Diarra heeft forse x-benen en kan alleen met krukken lopen. Allereerst zal zijn zal minst slechte been worden geopereerd. Als dit been voldoende is genezen en hij ermee kan lopen zal zijn ernstig vergroeide linkerbeen worden geopereerd. Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd in de kosten van onderzoek, krukken, ziekenhuisverblijf, fysiotherapie en reiskosten.

 

 

Na behandeling:
Bourama is aan zijn rechterbeentje geopereerd en en dit geneest goed. Jammer genoeg is op de foto niet goed te zien dat die operatie goed geslaagd is maar zijn rechterbeen staat nu veel rechter. Binnenkort zal Bourama aan zijn linkerbeentje worden geopereerd.

 

 

 

Air Ashley (2010)

Vóór behandeling:
Air Ashley Miranda Ramos is geboren met een gespleten lip en gehemelte. Dat gaf problemen met de voeding. Door een operatie zal aan beide problemen het hoofd worden geboden. De lip en gehemelte worden gesloten waardoor normaal eten en drinken mogelijk wordt evenals de spraakontwikkeling. Het Liliane Fonds zal een deel van de kosten voor haar rekening nemen.

 

 

Na behandeling:
Air Ashley is inmiddels geopereerd. Als de wond goed genezen is kan de familie met haar pronken. Ook zal Air Ashely veel beter kunnen eten en drinken.

 

 

 

 

Espedito (2010)

Vóór behandeling:
Espedito Massaca Marques is geboren met een gespleten lip en gehemelte. Zijn tong kan hij alleen scheef uitsteken. Dit geeft problemen bij het eten en drinken en bij het leren praten. Ze heeft haar toevlucht gezocht bij een mediator van het Liliane Fonds. Door een operatie zal de lip en gehemelte worden gesloten. Het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor de operatie.

 

 

Na behandeling:
Espedito is geopereerd aan een gespleten lip en gehemelte. De lip en zijn gehemelte zijn gesloten. Het probleem van zijn tong kan niet operatief verholpen worden. Hij heeft logopedie nodig om te leren praten. Het eten en drinken gaat nu wel een stuk beter en de moeder is enorm blij met het resultaat.

 

 

 

Malorith (2010)

Vóór behandeling:
Malorith Tatiana Agaush heeft door een hersenbeschadiging problemen met bewegen. Ze kan niet zelfstandig staan en lopen. Zij krijgt beenbeugels met speciale schoenen die stevigheid geven aan haar beentje en fysiotherapie om daarmee te leren lopen. Daarnaast krijgt ze ook logopedie om beter te leren praten. Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor de aanschaf van beugels, schoenen, schoolkosten en voor vervoer.

 

 

Na behandeling:
Malorith staat op eigen benen. Een heel verschil met daarvoor. Malorith kreeg beenbeugels met speciale schoenen die stevigheid geven aan haar beentjes en met fysiotherapie leert ze nu lopen. Het kost nog wat moeite maar Malorith is een doorzetter en doet erg haar best. Behalve fysiotherapie krijgt Malorith ook logopedie om beter te leren praten en in het revalidatiecentrum volgt zij onderwijs.

 

 

 

Crespin (2009)

Vóór behandeling:
Crespin Yanigbo Crespin ontwikkelde links een O-been en rechts ging zijn been steeds meer een X-stand vertonen. Onderzoek wees uit dat de stand van zijn beide beentjes met een gipsbehandeling kan worden gecorrigeerd. Daarna krijgt Crespin dan beenbeugels en orthopedische schoenen om zijn beentjes in de goede stand te houden. Met fysiotherapie kan Crespin daarmee goed leren lopen.

 

 

Na behandeling:
Crespin is na de gipsbehandeling in het revalidatiecentrum weer naar huis gegaan. Hij heeft beenbeugels en orthopedische schoenen gekregen waar hij goed mee kan lopen. Na verloop van tijd zal hij weer op gewone schoenen en zonder beenbeugels kunnen lopen.

 

 

 

Constantin (2009)

Vóór behandeling:
Constantin Amounme Constantin’s lrechterbeen moest worden geamputeerd vanwege gangreen (koudvuur). De wond is bijna genezen en Constantin is blij dat hij binnenkort een prothese krijgt. In een revalidatiecentrum krijgt hij dan therapie om goed met de prothese te leren lopen. Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor de prothese, schoenen en therapie.

 

 

Na behandeling:
Constantin heeft in het revalidatiecentreum een prothese gekregen waar hij goed leerde lopen. Hij kan zelf weer naar school en optrekken met zijn vrienden.

 

 

 

 

Titus (2009)

Vóór behandeling:
Titus Dioyire Titus is 18 jaar oud.  Zijn beide benen zijn verlamd en ernstig vergroeid als gevolg van polio. Na onderzoek adviseerde de arts een driewielerfiets waarmee Titus zich zelfstandig zal kunnen verplaatsen. Titus wil ook graag een beroepsopleiding gaan volgen. Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor onderzoek, de driewielerfiets, transportkosten voor de fiets en inschrijving voor de beroepsopleiding.

 

 

Na behandeling:
Titus heeft een driewielerfiets gekregen en gaat binnenkort een beroepsopleiding volgen.

 

 

 

 

Pierette (2009)

Vóór behandeling:
Pierette Celine Manoe Pierrette is geboren met een klompvoetje. Ze heeft daardoor problemen met  lopen. Onderzoek wees uit dat de stand van haar voetje operatief gecorrigeerd kan worden. Daarna kan zij met orthopedische schoenen, om haar voeten in de goede stand te houden, goed leren lopen. Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor onderzoek, de operatie, fysiotherapie, orthopedische schoenen en verblijf in het ziekenhuis.

 

 

Na behandeling:
Pierette heeft anderhalve maand in een revalidatiecentrum verbleven en loopt nu zoals ander kinderen.

 

 

 

 

 

Jelina (2009)

Vóór behandeling:
Jelina Abubakari Jelina is 22 jaar oud. Zij heeft problemen met lopen als gevolg van polio. Er moet een beugel aangemeten worden voor haar linkerbeen en stevige schoenen. Ze wil ook graag een naaiopleiding volgen en een naaimachine. Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor de naaicursus, de naaimachine en reiskosten.

 

 

 

Na behandeling:
Jelina loopt weer rechtop dankzij een beugel. Na een naaiopleiding is ze ook finacieel onafhankelijk met haar naaimachine waarmee zij kleding maakt en die zij aan huis verkoopt.

 

 

 

 

Jean Didier (2009)

Vóór behandeling:
Jean Didier N’Da Eskoua Jean Didier is geboren met klompvoetjes. Onderzoek wees uit dat de stand van zijn voetjes operatief kan worden gecorrigeerd. Met orthopedische schoenen, om zijn voeten in de goede stand te houden, zal Jean Didier straks goed kunnen leren lopen. Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor onderzoek, de operatie, ziekenhuisverblijf, schoenen en revalidatie.

 

 

Na behandeling:
Jean Didier staat op eigen benen en leert steeds beter lopen. Straks zal hij ook op gewone schoenen goed kunnen lopen, fijn kunnen spelen en naar school kunnen gaan.