Directievoering UAV

Als directievoerder is KTL de spil in het bouwproces. KTL vertegenwoordigt u als opdrachtgever en zorgt voor een goed verloop van de uitvoering van het bouwwerk.

Bewaken van de overeenkomst

Vanaf de ontwikkelfase van een werk tot en met de oplevering bewaakt KTL de afspraken uit de overeenkomst. We letten hierbij op:

  • De kwaliteit van het bouwwerk
  • De bouwkosten
  • De planning
  • De bouworganisatie
  • De informatie

We voeren overleg met alle betrokken partijen waaronder belanghebbenden, aannemers en architecten. Tevens sturen wij de opzichters aan.

Sturen op samenwerking

KTL vindt dat een werk gezamenlijk gemaakt moet worden. We houden duidelijk vast aan de wederzijdse verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer. Tegelijk sturen we intensief op een optimale samenwerking.

Projecten waar we deze rol vervullen