Bouwcoördinatie

Bouwcoördinatie is een specialisme

Als er intensief gebouwd wordt in een gebied, is het voor de gemeente belangrijk wie alle bouwactiviteiten op elkaar afstemt:

  • Wie mag op welk moment werkzaamheden uitvoeren?
  • Hoe voorkom je overlast voor de omgeving en schade aan de openbare ruimte?
  • Hoe kom je tegemoet aan de belangen van ontwikkelaars, kopers en huurders?

Gemeenten of overheden zijn goed in het basisbeheer van de openbare ruimte en het verstrekken van vergunningen. Het coördineren van bouwwerkzaamheden en tegelijk de overlast voor de omgeving beperkt houden, is echter een specialisme.

KTL brengt mensen bij elkaar

KTL beheerst dit specialisme. Wij verstaan de belangen van de omgeving, ontwikkelaars, bouwers en Gemeentelijke beheerorganisaties. Wij zijn onafhankelijk en brengen mensen bij elkaar. Hiervoor is een goede inhoudelijke kennis van alle vakgebieden nodig. Daarnaast besteden wij er veel aandacht aan om mensen met elkaar te laten samenwerken.

Projecten waar we deze rol vervullen