Projectleiding

Zowel vóór als tijdens het bouwproces zorgt een projectleider van KTL voor de aansturing, controle en communicatie in uw project. Dit zijn dé instrumenten om de bouwwerkzaamheden soepel te laten verlopen.

Van voorbereiding tot uitvoering, van groot tot klein

KTL verzorgt de projectleiding of het projectmanagement van uw project tijdens het ontwikkelen van de plannen, het voorbereidende werk op kantoor en bij het werk op de bouw. Dit kan een groot project zijn, zoals de renovatie van een stadspark of de herprofilering van alle straten in een buurt. Maar we doen ook kleinere projecten: het plaatsen van een speeltoestel of ondergronds afval inzamelsysteem, of de aanleg van een nieuwe brug of tramrails.

Communicatie

Communicatie is de voorwaarde van een goed lopend project. We houden de lijnen kort en informeel en laten mensen vooral met elkaar communiceren. We houden regelmatig overleg via bouw- en werkvergaderingen of brengen een gezamenlijk bezoek op de bouw. Dit zorgt ervoor dat alle deelnemers op dezelfde lijn zitten en blijven.

Bewaken van kwaliteit, geld, tijd, organisatie en informatie

In uw project werken we graag resultaatgericht en houden rekening met de politieke gevoeligheden en procedures. Bij wijzigingen of problemen sturen we tijdig bij. Op elk project sturen wij op de beheersaspecten: kwaliteit, geld, tijd, organisatie en informatie. We sturen een project op hoofdlijnen en zonodig ook op details. Openheid, respect en waardering vormen de basis van onze werkwijze.

Projectleiding Vondelpark

Tijdens de renovatie van het Vondelpark vervulden we de rol van projectleider. Lees hieronder meer over dat project.