Vondelpark

KTL heeft meegewerkt aan de renovatie van het Vondelpark in Amsterdam. We vervulden daar de rol van projectleider.

Film: BLVC-plan slotfase renovatie Vondelpark

Over de slotfase van de uitvoering en de manier waarop in deze fase rekening gehouden werd met de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de omgeving, maakte Stadsdeel Zuid deze film: