Groot Onderhoud Hoofdnet

Sinds 2009 is KTL.nl betrokken bij het Groot Onderhoud van de Amsterdamse Hoofdnetten Auto, Fiets en Openbaar Vervoer.

Een stad als Amsterdam kent vele straten en wegen, waarvan sommige aangemerkt zijn als onderdeel van het Plus- of Hoofdnet. Dit betekent dat deze routes van groot belang zijn voor een soepele afwikkeling van het verkeer door de stad. Voor elke modaliteit (OV, Auto of Fiets) worden aparte plus- en hoofdnetten onderscheiden.

Op drukke verkeersaders is het plegen van onderhoud van groot belang, omdat dit de veiligheid van verkeersdeelnemers bevordert. Voor het groot onderhoudscontract van de gemeente Amsterdam vervult KTL.nl de rol van directievoerder.

Meer informatie

Meer informatie over de Amsterdamse Plus- en Hoofdnetten kun je vinden op de webpagina ‘Verkeersnetten‘ van de gemeente Amsterdam.