Liliane Fonds (2015-2019)

KTL ondersteunt sinds 2000 het Liliane Fonds met een jaarlijkse gift. Omdat wij alle kinderen in de wereld de beste kans op een mooie toekomst gunnen. Omdat maatwerk en persoonlijke benadering naadloos passen bij onze bedrijfsfilosofie hebben we gekozen voor het Liliane Fonds. Lees op deze pagina welke kinderen we in de periode 2015-2019 steunden bij de revalidatie van hun handicap.

Jyothi doet een beroepsopleiding

Jyothi was een vrolijke, speelse peuter tot zij op driejarige leeftijd polio kreeg waarna haar linkerbeentje verlamd bleek.  Haar ouders zorgde voor medische hulp maar helaas lukte het Jyothi  niet meer om opnieuw te leren lopen. Zij kon niet, net als de kinderen in de buurt, naar school en fijn meespelen. Een contactpersoon van het Liliane Fonds hoorde van de problemen en zorgde ervoor, na overleg met Jyothi en haar ouders, dat Jyothi opnieuw werd onderzocht. Zij werd geopereerd en met intensieve fysiotherapie leerde Jyothi geleidelijk weer lopen. In het revalidatiecentrum, waar Jyothi verbleef, kon zij ook onderwijs volgen en na haar basisopleiding volgde zij ook met succes middelbaar onderwijs.

Jyothi volgt nu een beroepsopleiding tot programmeur. Zij is handig met de computer en hoopt op een goede baan als zij haar opleiding heeft afgerond. Jyothi krijgt nog regelmatig fysiotherapie. Zij loopt nu goed. Haar ouders, maar ook de mensen in haar omgeving, zijn trots op haar doorzettingsvermogen en zien haar als een voorbeeld voor kinderen en jongeren met een handicap. Een beperking is geen reden om bij de pakken neer te zitten maar om te knokken en kansen te grijpen.

Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor controle, therapie en de beroepsopleiding voor Jyothi.

Grace speelt weer met haar vriendinnetjes

Grace Osida werd veel te vroeg geboren. Zij had afwijkingen aan haar rechterbeentje, haar beide handjes en zij had een gespleten bovenlip en gehemelte. Meteen na haar geboorte is haar rechterbeentje geamputeerd onder de knie en toen zij een jaar oud was werden  haar lip en gehemelte operatief gesloten. Toen zij twee jaar oud was mocht zij naar een kinderdagopvang. Zij leerde er heel goed omgaan met haar beperkingen. Haar ouders houden veel van hun dochter maar zijn arm en konden een prothese voor Grace niet betalen. Gelukkig zorgde een contactpersoon van het Liliane Fonds er voor dat zij naar een kinderrevalidatiecentrum kon gaan waar een passende prothese voor haar werd gemaakt. Zij leerde er goed mee lopen en spelen.

Grace gaat inmiddels naar school waar zij heel erg haar best doet en aan iedereen trots haar prothese laat zien. Zij blijft onder controle en, indien nodig, wordt haar prothese aangepast of vervangen. Grace is een vrolijk en vriendelijk kind en geliefd bij haar klasgenootjes en leerkrachten. Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor de prothese en de looptraining voor Grace.

Gangamma wordt verpleegster

Gangamma werd geboren met twee klompvoetjes. Leren lopen lukte maar moeizaam. De vader van Gangamma wilde haar beperkingen niet accepteren en negeerde haar maar gelukkig reageerde haar moeder anders. Toen zij oud genoeg was om naar school te gaan nam haar moeder Gangamma op haar rug en bracht en haalde haar dochter alle schooldagen. Het gezin met twee kinderen is arm en de ouders konden behandeling niet betalen. Een gezondheidswerker probeerde de vader te overtuigen van de mogelijkheid om de stand van haar voetjes te corrigeren maar haar vader weigerde toestemming hiervoor.

Pas op twaalfjarige leeftijd, na veel gesprekken met de ouders, wordt Gangamma met succes tweemaal geopereerd. In een revalidatiecentrum leert zij daarna met fysiotherapie goed lopen. Na haar basisschool volgt Gangamma eerst middelbaar onderwijs en nu volgt zij een opleiding tot verpleegster. Zij is zeer gemotiveerd en ziet haar toekomst vol vertrouwen tegemoet. Zelfs haar vader is veranderd. Hij is nu trots op zijn dochter en steunt haar.

Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor de beroepsopleiding voor Gangamma.

Eswaramma gaat straks zelf kinderen helpen

Eswaramma was een vrolijk schoolkind tot zij op achtjarige leeftijd tijdens het spelen werd gebeten door een giftige slang. Haar vader ging zo snel mogelijk met haar naar een dichtbijgelegen ziekenhuis maar daar werden ze doorgestuurd naar een ziekenhuis verder weg. Haar handje raakte ernstig geïnfecteerd en zij verbleef 5 maanden in het ziekenhuis. De ontsteking genas maar haar handje was ernstig vergroeid en stijf. Haar ouders zijn dagloners maar het gezin met vijf kinderen is heel arm. Zij hadden geen geld om hun dochter te laten opereren om de stand van haar handje te laten corrigeren. Eswaramma ging naar school maar had pijn aan haar hand en de vergroeiing was lastig.

Een gezondheidswerker, op bezoek in het dorp, hoorde van de problemen en zorgde ervoor dat Eswaramma kon worden geopereerd. Zij kreeg langdurig fysiotherapie  en met oefeningen leerde zij haar handje weer steeds beter gebruiken.

Ook nu nog blijft Eswaramma onder controle en krijgt zij nog regelmatig therapie. Na haar middelbare school volgt Eswaramma nu een verpleegstersopleiding. Zij wil straks graag werken voor kinderen met een beperking en hen steunen en bemoedigen. Het Liliane fonds droeg bij aan de medische controle en voor een besroepsopleiding voor Eswaramma.

Ariana kan weer geconcentreerd werken

Ariana Quispe Ccaulla is geboren met het syndroom van Down. Haar ouders wisten echter niet wat dat was en ze konden hun dochter niet de aandacht geven die zij nodig had. Ariana was slap en tilde zelfs haar hoofd niet op. Gelukkig kwamen de ouders na enige jaren op het spoor van een organisatie die kan rekenen op steun van het Liliane Fonds. Zijzelf konden speciale hulp niet betalen, ze hebben nog drie andere kinderen en weinig inkomsten.

Door de jarenlange therapie in het centrum is Ariana veel vooruitgegaan. Langzaam, zoals haar moeder zegt, maar zij merkte het wel. Ariana kan lopen, geconcentreerd werken (en als dan haar tong buitenboord hangt, is dat vanwege de concentratie en niet omdat ze haar tong niet binnen kan houden). Het Liliane Fonds heeft bijgedragen aan een jaar speciale begeleiding (fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, speltherapie).

Alice kan weer naar school

Alice Uwamahoro uit Rwanda had een ernstige vergroeiing  van haar rechterbeentje waardoor lopen steeds moeilijker werd en zij niet meer naar school kon met haar zusjes. In een revalidatiecentrum van Kigali, de Rwandese hoofdstad, is Alice geopereerd en is een beugel op maat gemaakt om de rechte stand van het been te handhaven.

Met hulp van een fysiotherapeute, leerde Alice met twee krukken lopen. Inmiddels kan ze nu ook naar school en fijn leren lezen en schrijven. Het Liliane Fonds heeft de bijdrage geleverd voor de beugel en de krukken.

Brigitte werd gebeten door een slang

Brigitte Musabwasoni woont met haar moeder en acht broers en zussen op het platteland in Rwanda. Daar is ze door een slang gebeten en raakte haar been ernstig ontstoken met amputatie tot gevolg.

Het Liliane Fonds droeg bij aan de prothese en de looptraining in het revalidatiecentrum in hoofdstad Kigali. Brigitte blijft onder controle en, indien nodig, wordt haar prothese aangepast of vervangen. Ze gaat weer gewoon naar school.

 

Clarisse heeft nu vriendinnetjes

Clarisse Niyobyose had een vergroeiing van beide voetjes (klompvoetjes) waardoor ze zich alleen zittend of kruipend over het erf kon bewegen. Ze kon niet naar school waardoor Clarisse zich vaak eenzaam en buitengesloten voelde. Toen zij tien jaar oud was kwam een contactpersoon van het Liliane Fonds op bezoek in haar dorpje, die zorgde dat Clarisse werd opgenomen in een revalidatiecentrum in Kigali, de hoofdstad van Rwanda, voor een intensief fysiotherapieprogramma. Ze leerde eerst staan en daarna goed lopen, eerst met en nu zonder krukken. Clarisse blijft onder controle en moet regelmatig fysiotherapie krijgen om te zorgen dat haar voetjes niet opnieuw vergroeien.

Bij het centrum is ook een school voor speciaal onderwijs waar Clarisse onderwijs kan gaan volgen. Zij heeft inmiddels veel vriendinnetjes in het revalidatiecentrum en ook op school doet ze het prima. De schoolvakanties brengt ze thuis door. Het Liliane Fonds doet een jaarlijkse bijdrage voor therapie, medische controle en schoolkosten.

Mporwiki rent zoals alle andere kinderen

Mporwiki Macumi is geboren met een ernstige misvorming van zijn linkerbeen waardoor hij nooit goed zou kunnen lopen. Artsen stelden een amputatie voor, met een op maat gemaakte prothese zou hij dit wel kunnen. Een moeilijke beslissing voor de ouders maar na verzekering van het Liliane Fonds dat de prothese zou worden aangepast of zelfs vervangen naarmate Mporwiki groeide, stemden zij in.

Mporwiki kreeg zijn prothese, leerde er mee lopen en kon toen naar school. Hij loopt, rent en speelt zoals alle andere kinderen. Zijn ouders zijn blij met de keuze die zij gemaakt hebben. Onlangs kreeg hij een nieuwe prothese.

Valentine's moeder kon geen operatie betalen

Valentine Yamuragiye had erg veel problemen met lopen omdat haar beide benen ernstig vergroeid waren als gevolg van slecht behandelde botbreuken na een val toen ze zes jaar oud was. Haar alleenstaande moeder werkt voor een klein loontje op de veldjes van de buren en ze had nooit voldoende geld om medische hulp te zoeken voor haar dochtertje. Een contactpersoon van het Liliane Fonds heeft gezorgd dat zij naar een revalidatiecentrum kon gaan waar Valentine aan haar rechterbeen kon worden geopereerd.

Het Liliane Fonds leverde een bijdrage om ook haar linkerbeen te opereren en de noodzakelijke nazorg te betalen. Inmiddels is Valentine ook aan haar linkerbeen geopereerd. Zij beweegt zich veel gemakkelijker en kan thuis de oefeningen te doen om haar benen sterker  te maken. Voorlopig blijft ze onder controle bij het revalidatiecentrum.

Isaac loopt zonder hulpmiddelen

Isaac Bangre uit Burkina Faso had ernstige vergroeiingen van beide benen (x-benen). Deze waren zo ernstig dat hij zich alleen nog kruipend kon verplaatsen. Zijn moeder heeft het gezin in de steek gelaten, zijn vader werkt overdag en ’s nachts. Isaac moest worden opgenomen in een revalidatiecentrum in Ouagadougou, de hoofdstad. Zijn vader kon dat niet betalen en aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor de operaties en de revalidatie van Isaac. Isaac is inmiddels geopereerd en er volgde nog een lange periode van gipscorrecties. Inmiddels loopt hij zonder hulpmiddelen en kan hij gewoon naar school.

Jean droomt ervan prothesemaker te worden

Jean D’Amour liep als klein kind bij een val een ernstige open beenbreuk op. Omdat zijn ouders geen geld hadden voor de juiste medische verzorging ging het been ontsteken en het moest uiteindelijk geamputeerd worden. Sindsdien strompelde hij rond huis en ging maar weinig naar school. Intussen overleed zijn moeder en vond zijn vader werk buurland Uganda.

Jeans oudere broers namen hem in huis op en zochten hulp bij een revalidatiecentrum in de Rwandese hoofdstad Kigali. Daar werd een prothese op maat gemaakt. Jean blijft onder controle en, indien nodig, wordt zijn prothese aangepast of vervangen. Hij gaat nu regelmatig naar school en droomt er van om ook prothesemaker te worden om andere kinderen te kunnen helpen. Het Liliane Fonds draagt bij voor de controle, een nieuwe prothese en de studiekosten van Jean.

Jean Daniel kan weer op eigen benen staan

Jean Daniel Kwizera is geboren met twee klompvoetjes. Daardoor heeft hij veel problemen met lopen. Op straat spelen en naar school lopen lukte niet. Zijn ouders hadden geen geld voor de nodige operaties. Een contactpersoon van het Liliane Fonds hoorde van de problemen en zorgde dat Jean Daniel voor onderzoek en behandeling naar het ziekenhuis kon. Na een operatie en met fysiotherapie en orthopedische schoenen leerde hij goed lopen.

Het Liliane Fonds droeg financieel bij voor de operatie en revalidatie. Nu staan Jean Daniels voeten weer recht. Om de juiste stand te behouden, draagt hij trouw zijn orthopedische schoenen en kan hij nu eindelijk op straat met zijn vriendjes voetballen en naar school. Hij kan weer op eigen benen staan en daar is hij trots op.

Margaret is weer helemaal bij op school

Margaret Nduta was een vrolijk schoolkind tot zij op achtjarige leeftijd bij een val haar linkerarm op enkele plaatsen brak. Tot tweemaal toe gaf een operatie niet het gewenste resultaat. Margaret had veel pijn, kon haar arm niet gebruiken en liep een grote leerachterstand op.

Het Liliane Fonds heeft een bijdrage geleverd om Margaret naar de school voor speciaal onderwijs, verbonden aan het revalidatiecentrum, te laten gaan. Daar was zij tijdelijk intern. Nu gaat ze naar de gewone middelbare school. Zij is heel gemotiveerd en wil heel graag verder studeren en later een goede arts worden. Haar ouders zijn heel blij dat hun dochter zo goed haar best doet op school.

Patrice loopt weer dankzij haar prothese

Rwandese Patrice Muyisenge werd geboren met een ernstige vergroeiing van haar rechterbeen. Haar voetje zat vast aan haar bovenbeen, haar knie en onderbeen ontbraken. De voet is geamputeerd waarna een prothese voor haar rechterbeen op maat werd gemaakt en daarmee heeft Patrice goed leren lopen. Patrice kan niet thuis wonen, het gezin woont in een bergachtige streek met slechte wegen. Om naar school te kunnen gaan, moet Patrice in het revalidatiecentrum blijven.

Het Liliane Fonds heeft een bijdrage geleverd voor verblijf, voor een nieuwe prothese en voor de schoolkosten voor Patrice. Zij is een goede leerling en geniet van het contact met haar klasgenootjes. Patrice blijft nog onder controle en, indien nodig, wordt haar prothese aangepast of vervangen.