Liliane Fonds 2003 – 2005

Het Liliane Fonds helpt kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Een behoorlijk bestaan is een basisrecht van elk kind. KTL ondersteunt sinds 2000 het Liliane Fonds. Op deze pagina lees je welke kinderen we in de periode 2003 - 2005 ondersteunden.

Naqash (2005)

Vóór behandeling:
Naqash Yousaf is 10 en als gevolg van een hersenbeschadiging is hij meervoudig gehandicapt. De ouders kunnen getraind worden om oefeningen met Naqash te doem en hem leren zindelijk te worden. Verder heeft hij een rolstoelnodig om vervoerd te kunnen worden. Aan het Liliane Fonds is gevraagd een bijdrage gevraagd voor een rolstoel, fysiotherapie, vervoer met een begeleider en voor andere vaste kosten.

 

 

Na behandeling:
Naqash heeft een rolstoel gekregen zodat hij vervoerd kan worden en niet meer de hele dag op bed hoeft te liggen. Hierdoor zijn ook de sociale contacten voor hem en zijn familie verbeterd.

 

 

 

Toh (2005)

Vóór behandeling:
Toh Melton is 6 jaar oud. Hij heeft problemen met lopen tengevolge van een groeistoornis aan beide benen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de stand van zijn beentjes operatief gecorrigeerd kan worden waarna Toh met beugels en stevige schoenen goed zal kunnen leren lopen en ook zonder problemen naar school zal kunnen gaan. Het Liliane Fonds zal de kosten voor onderzoek, operatie, fysiotherapie, beenbeugels en schoen op haar nemen.

 

 

Na behandeling:
Toh is geopereerd en zal mede dankzij zijn eigen doorzettingsvermogen in de toekomst beter lopen met behulp van orthopedische hulpmiddelen.

 

 

 

Farah (2005)

Vóór behandeling:
Farah Naz  is als gevolg van polio verlamd aan beide benen. Ze kan niet lopen en is erg afhankelijk van haar omgeving. Om ervoor te zorgen dat zij zich zelfstandig kan verplaatsen krijgt zij binnenkort een aangepaste rolstoel. Farah wil ook graag een beroepsopleiding gaan volgen om in de toekomst financieel onafhankelijk te kunnen zijn.  Het Liliane Fonds is gevraagd een bijdrage te leveren voor onderzoek, de rolstoel, fysiotherapie, reis- en schoolkosten.

 

 

Na behandeling:
Farah heeft een 3-wieler gekregen. Ook haar gezondheid en hygiëne zijn verbeterd. Haar moeder en zus hebben geleerd hoe zij thuis bewegingsoefeningen met Farah kunnen doen. Farah volgt momenteel een beroepsopleiding zodat ze in de toekomst kan bijdragen aan haar eigen levensonderhoud.

 

 

 

Nattawut (2005)

Vóór behandeling:
Nattawut Gaewsomnuk is 12 jaar en heeft als gevolg van een hersenbeschadiging problemen met lopen hierdoor ging hij niet naar school. Inmiddels is hij ingeschreven op school voor speciaal onderwijs en krijgt hij binnenkort een aangepaste rolstoel waarmee hij zich zelfstandig tuis en op school kan verplaatsen. Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor een rolstoel die is aangepast op de omstandigheden op het platteland.

 

 

Na behandeling:
Nattawut kreeg een rolstoel en volgt speciaal onderwijs. De contactpersoon voor het Liliane fonds bezoekt het gezin tenminste één keer per kwartaal om op de hoogte te blijven van verdere ontwikkelingen.

 

 

 

Bara (2005)

Vóór behandeling:
Bara Kokou Edem is 2 jaar oud. Hij is geboren met een afwijking aan het netvlies van zijn rechteroog. Wanneer hij niet behandeld wordt, zal hij blind worden. Er is een arts geconsulteerd en na onderzoek blijkt Bara geopereerd te kunnen worden. Zijn moeder kan alleen de reiskosten betalen van en naar de kliniek. Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor de operatie en de overige medische kosten.

 

 

Na behandeling:
Bara is met succes geopereerd aan zijn rechteroog en zal het gezichtvermogen kunnen behouden.

 

 

 

 

Delphine (2005)

Vóór behandeling:
Kouakou Yaoua Delphine  heeft een vergroeid rechterbeen en kan heel moeilijk lopen. Na een onderzoek is er hulp aangevraagd voor een operatie. Ook is er hulp aangevraagd voor na de operatie, zoals fysiotherapie en orthopedische hulpmiddelen. Het Liliane Fonds zal de kosten voor de operatie, het vervoer en verblijfskosten in het ziekenhuis, de revalidatie en de orthopedische hulp op haar nemen.

 

 

Na behandeling:
Delphine is geopereerd en zal mede dankzij zijn eigen doorzettingsvermogen in de toekomst beter kunnen lopen met behulp van orthopedische hulpmiddelen.

 

 

 

Diep (2004)

Vóór behandeling:
Le Thi Diep  is 14 jaar en zowel lichamelijk als verstandelijk gehandicapt. Ze krijgt regelmatig fysiotherapie om haar motoriek te verbeteren en bezigheidstherapie. Ze leert zelfstandig eten, drinken en het toilet bezoeken. Ook wordt ze meer in contact gebracht met andere kinderen. Het Liliane Fonds zal de kosten voor de therapie op zich nemen.

 

 

Na behandeling:
Diep krijgt therapie waardoor haar motoriek iets is verbeterd.

 

 

 

 

Rajeshwari (2004)

Vóór behandeling:
Rajeswari M R is 22 jaar en woont in India. Ze kreeg op zeer jonge leeftijd polio waardoor haar beide benen verlamd raakten. Haar moeder heeft haar altijd naar school gedragen. Ze wil nu in haar eigen onderhoud kunnen voorzien en zou graag een technische cursus volgen. Rajeswary wil nu leren borduren. Het Liliane Fonds zal de kosten van deze cursus voor haar rekening nemen.

Na behandeling:
Rajeswari volgt momenteel een borduurcursus. Zij hoopt hiermee, in de toekomst, haar eigen geld te kunnen verdienen.

Gaberdino (2004)

Vóór behandeling:
Gaberdino Paungan is  slechthorend en zijn spraak is nauwelijks ontwikkeld.  Het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor de schoolkosten.

Na behandeling:
Gaberdino is geplaatst op een school voor doven en slechthorenden. Behalve onderwijs leert hij ook  communiceren via gebarentaal.

 

Jeri (2004)

Vóór behandeling:
Jeri Adianto is ten gevolge van een hersenbeschadiging spastisch.  Hij is inmiddels opgenomen in een revalidatiecentrum. Hij krijgt medicijnen, die de spasmen doen afnemen en krijgt regelmatig therapie. Zijn ouders worden bij het programma betrokken zodat ze ook thuis oefening met Jeri kunnen doen. Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor behandeling en verblijf in het revalidatiecentrum.

 

 

Na behandeling:
Jeri krijgt therapie en zijn ouders zijn hier intensief bij betrokken.

 

 

 

 

Kaji (2004)

Vóór behandeling:
Kaji Shili kan als gevolg van polio niet lopen. Onderzoek heeft uitgewezen dat zij, na een gipsbehandeling, met beugels en stevig schoenen zal kunnen leren lopen. Kaji wil daarna graag naar school om te leren lezen en schrijven. Aan het Liliane Fonds is gevraagd een bijdrage te leveren voor de medische behandeling.

 

 

 

Na behandeling:
Kaji heeft een gips behandeling gekregen en door middel van intensieve therapie leert ze lopen.

 

 

 

 

Manoj (2004)

Vóór behandeling:
Manoj Kumar heeft polio gehad, hierdoor heeft hij veel problemen met lopen. In overleg is Manoj medisch onderzocht. Hij zal eerst een operatie ondergaan. Hierna krijgt hij orthopedische hulpmiddelen en een driewieler. Ook is besloten dat Manoj na de revalidatie naar school zal gaan. De ouders van Manoj zijn erg arm en kunnen maar een klein gedeelte van alle kosten betalen. Het Liliane Fonds zal de rest voor haar rekening nemen.

 

 

Na behandeling:
Manoj heeft een medische behandeling ondergaan en een driewieler gekregen. Hij gaat inmiddels naar school waar het goed gaat.

 

 

 

Pemitua (2004)

Vóór behandeling:
Pemitua Sinaga is een 20 jaar jonge vrouw. Sinds ze kan lopen heeft ze problemen, haar voeten staan in een zeer afwijkende stand. Gelukkig kan ze hier aan geopereerd worde, waarna een periode van revalidatie volgt. Ze zal eerst met behulp van krukken leren lopen. Na aanmeting van stevige  schoenen kan  ze zonder krukken lopen. Het Liliane Fonds zal een bijdrage leveren voor de operatie en revalidatie.

 

 

Na behandeling:
Pemitua is geopereerd aan haar klompvoeten. Na fysiotherapie en extra hulpmiddelen gaat het goed met haar. Ze loopt al zonder krukken.

 

 

 

Yuliana (2004)

Vóór behandeling:
Yuliana Andreina Acosta  is 4 jaar en woont in Venezuela. Ze is geboren met een sterke oogafwijking. Aan het Liliane Fonds is gevraagd de kosten van zowel de operatie als de bril op zich te nemen.

 

 

 

Na behandeling:
Yuliana is aan haar ogen geopereerd en de operatie is goed gelukt. Ze krijgt nu een nabehandeling met een bril die haar ogen verder corrigeert.

 

 

 

Alfani (2003)

Vóór behandeling:
Alfani Kianga komt uit Tanzania, zijn rechter been is geamputeerd. Na het genezen van de wond kan er een prothese aangemeten worden. Alfani moet leren lopen met de prothese, met behulp van fysiotherapie. Het litteken is een gevoelige plek, de eerste tijd moet dat gecontroleerd worden zodat het geen open wond wordt. Zodra alles goed gaat kan Alfani weer naar school. Het Liliane Fonds is gevraagd een bijdrage hiervoor te leveren.

 

 

Na behandeling:
Alfani heeft een prothese voor zijn rechter onderbeen. Hij kan goed lopen met de prothese, zelfs lange afstanden zijn geen probleem.

 

 

 

Hussein (2003)

Vóór behandeling:
Hussein Lali heeft een groeistoornis aan zijn benen als gevolg van polio. Bovendien is zijn linker been korten als zijn rechter. Om het hoogte verschil op te heffen krijgt hij orthopedische schoenen. Om te lopen gebruikt hij krukken. Hij kan op eigen kracht naar school en is niet meer afhankelijk van zijn omgeving. Het Liliane Fonds heeft een bijdrage geleverd voor de aanschaf van orthopedische hulpmiddelen.

 

 

Na behandeling:
Hussein heeft orthopedische schoenen gekregen zodat hij steviger op zijn benen staat. Hoewel hij zich nog wel verplaatst met krukken is het lopen met de speciale schoenen een stuk makkelijker voor hem geworden.

 

 

 

Juliana (2003)

Vóór behandeling:
Juliana Joseph mist een stuk van haar rechter onderarm en haar rechter been is geamputeerd. Om het lopen te verbeteren krijgt Juliana een beenprothese. Ze leert, onder begeleiding, opnieuw lopen. Een prothese is voor haar heel belangrijk, ze kan zelfstandig functioneren en is niet afhankelijk van haar omgeving. Het Liliane Fonds levert een bijdrage voor de aanschaf van de prothese.

 

 

Na behandeling:
Juliana heeft na de amputatie en prothese voor rechter onderbeen gekregen. Ze heeft inmiddels geleerd hiermee te lopen, zodat ze nu weer gewoon naar school kan lopen en deel kan nemen aan de dagelijkse activiteiten.

 

 

 

Pinki (2003)

Vóór behandeling:
Pinki Rani is 3 jaar oud. Als gevolg van een hersenbeschadiging is zij zowel lichamelijk als verstandelijk gehandicapt. Bovendien heeft zij het Syndroom van Down.  Zij heeft o.a. problemen met lopen, zitten op een stoel en spreken. Pinki krijgt regelmatig fysiotherapie en speltherapie. Met een looprek kan zij loopoefeningen doen en spelenderwijs leert zij praten en spelen. Het Liliane Fonds heeft een bijdrage geleverd voor de therapie, een looprek en spelmateriaal.

 

 

Na behandeling:
Pinki krijgt therapie dit goed aanslaat. Ze kan inmiddels alleen op het toilet en ook spreekt ze al enkele woordjes. Pinky kan met behulp van de bars staan en lopen.

 

 

 

Dotto (2003)

Vóór behandeling:
Dotto Nakuru heeft een geamputeerd linker onderbeen. Om weer goed te kunnen lopen wordt een prothese aangemeten. Ze moet weer leren lopen op twee benen. Het litteken wordt gecontroleerd, omdat de huid dun is kan de prothese schuren en een wond veroorzaken. Het Liliane Fonds zal een bijdrage leveren voor de aanschaf van een prothese en de begeleiding van het dragen daarvan.

 

 

Na behandeling:
Dotto heeft een prothese gekregen voor haar linker onderbeen en kan hiermee goed lopen.

 

 

 

 

Piro (2003)

Vóór behandeling:
Piro had een vergroeid been (als een S). Hij werd geopereerd en kreeg daarna fysiotherapie. De wond raakte echter ontstoken en om het vocht te kunnen verwijderen was een totale verdoving nodig. Het resultaat van de operatie is goed, het been is een stuk rechter geworden. Piro’s ouders kunnen een deel van alle kosten betalen het resterende deel zal het Liliane Fonds voor haar rekening nemen.

Na behandeling:
Piro is geopereerd en het resultaat daarvan is goed, het been is een stuk rechter geworden en leert met behulp van krukken lopen.

Zeneah (2003)

Vóór behandeling:
Zeneah Issa heeft problemen met lopen als gevolg van polio. Met lopen draagt ze aan beide benen beugels en loopt ze met krukken. Omdat ze in de groei is moeten de beugels regelmatig worden aangepast, daarom blijft ze onder controle. Ze volgt onderwijs en is trots dat ze elf kan lopen. Het Liliane Fonds levert een bijdrage voor de aanschaf van orthopedische hulpmiddelen en de begeleiding van Zeneah.

Na behandeling:
Zeneah heeft beenbeugels gekregen. Ze voelt zich hierdoor vrijer en kan ook meedoen aan alle activiteiten.

 

Ignatius (2003)

Vóór behandeling:
Ignatius Taback  zijn beide benen zijn ernstig vergroeid, waardoor hij problemen heeft met lopen. Na onderzoek bleek een operatie mogelijk om de stand van zij benen te corrigeren waarna hij, na een gipsbehandeling en fysiotherapie, met beenbeugels zal kunnen lopen. Ignatius woont bij zijn tante, die zelf ook 7 kinderen heeft. Zijn tante betaalt een deel van de kosten. Het Liliane Fonds levert een bijdrage voor onderzoek, de operatie, het ziekenhuis, de beenbeugels, speciale schoenen en fysiotherapie.

 

 

Na behandeling:
Ignatius is inmiddels geopereerd aan beide benen. Hij kan met behulp van speciale schoenen en beenbeugels goed staan en lopen.