Liliane Fonds 2000 – 2002

Het Liliane Fonds helpt kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Een behoorlijk bestaan is een basisrecht van elk kind. KTL ondersteunt sinds 2000 het Liliane Fonds. Op deze pagina lees je welke kinderen we in de periode 2000 - 2002 ondersteunden.

Fred (2002)

Vóór behandeling:
Fred Ssemombwe is 20 en is geestelijk gehandicapt, zijn lichamelijke ontwikkeling heeft een achterstand. Fred woont bij zijn ouders, die hem goed verzorgen. Voor zijn ontwikkeling is het belangrijk dat hij naar een bijzondere school kan gaan, waar hij onderwijs op zijn niveau krijgt maar waar hij ook vaardigheden leert om zich zelf te verzorgen. Het Liliane Fonds zal een bijdrage leveren voor de reiskosten en kosten voor onderwijs.

Na behandeling:
Fred gaat inmiddels naar een bijzondere school waar het hem goed vergaat.

Emmanuel (2002)

Vóór behandeling:
Emmaunel Ruklundo is een jongen van 10 jaar oud, hij is zowel lichamelijk als verstandelijk gehandicapt. Zijn familie heeft hem in de steek gelaten. Hij leeft nu in een opvangtehuis voor gehandicapte kinderen. Hij krijgt ook nieuwe kleding en toiletartikelen zodat hij zich beter kan verzorgen. Een plaatselijke hulporganisatie betaalt een deel van de kosten. Het Liliane Fonds zal de rest van de kosten op zich nemen.

Na behandeling:
Emmanuel verwerkt zijn handicap beter door betere verzorging en voeding. Hij is blij met zijn rolstoel en oefent hier ijverig mee en leert zich zonder hulp bewegen. Er wordt gekeken of er een mogelijkheid is dat Emmanuel zijn eigen inkomsten kan verwerven.

Elisa (2002)

Vóór behandeling:
Elisa Masay Giles is 13 jaar. Zij heeft problemen met lopen als gevolg van beenmergontsteking. Wegens geldgebrek is zij niet eerder behandeld en ontstond er een groot abces en moest zij geopereerd worden. Elisa’s vader kan de kosten van het onderzoek, medicijnen, operatie en verblijf in het ziekenhuis niet betalen. Het Liliane Fonds is gevraagd deze kosten op haar te nemen.

Na behandeling:
Elisa is niet meer terug gekeerd naar het ziekenhuis voor een eventuele vervolgbehandeling. Het Liliane Fonds gaat ervan uit dat haar been goed is genezen.

Daniël (2002)

Vóór behandeling:
Daniël Niyonzina is 5 jaar. Hij heeft een krachtsvermindering links, waardoor hij slecht loopt en zijn linkerhand niet goed kan gebruiken. Hij woont samen met zijn ouders in een tent en zijn de levensomstandigheden erg slecht, hun  inkomen is minimaal. Hij heeft alleen wel fysiotherapie nodig in een revalidatiecentrum. Zijn ouders kunnen de kosten daarvoor niet alleen betalen.

Na behandeling:
Daniël’s revalidatie verloopt inmiddels naar wens. Maar men acht het wenselijk dat hij voor een grondig medisch onderzoek naar een goed uitgerust ziekenhuis gaat.

Jesse (2002)

Vóór behandeling:
Jesse Doinog is een jongen van 17 jaar. Hij is spastisch en heeft daarom problemen met lopen en geen controle over zijn armen en benen. Hij heeft fysiotherapie en een rolstoel. Gelukkig voor Jesse zijn de omstandigheden erg verbeterd. Hij heeft een rolstoel gekregen zodat hij onderwijs kan volgen aan een bijzondere school en hij krijgt fysiotherapie. Het Liliane Fonds zal een bijdrage leveren voor de kosten.

 

 

Na behandeling:
Jesse is met zijn rolstoel veel mobieler geworden. Op school samen met zijn (jongere) klasgenootjes is hij duidelijk veel minder geïsoleerd.

 

 

 

Abdulla (2001)

Vóór behandeling:
Abdulla Najab is verstandelijk gehandicapt. Hij heeft gedragsproblemen en heeft problemen in de omgang met andere mensen. Het is belangrijk dat hij wordt gestimuleerd in zijn ontwikkeling. Hiervoor dient hij naar een speciale school te gaan. Abdulla’s moeder is erg arm en kan dit onderwijs niet betalen.

Na behandeling:
Abdulla maakt goed vorderingen op school en kan het zowel met zijn onderwijzer als zijn klasgenoten  uitstekend vinden. Abdulla is eind 2001 van Yemen naar Aden verhuisd waar zijn moeder kon gaan werken.

Josephine (2001)

Vóór behandeling:
Josephine Fifi Faye heeft last van epileptische aanvallen, waardoor zij medicijnen nodig heeft. Opdat Josephine makkelijker zelfstandig een inkomen kan gaan verdienen helpt het Liliane Fonds haar bij het opzetten van een winkel. Tevens worden nu de medicijnen voor haar betaald. Straks kan zij dit zelf betalen.

Na behandeling:
Van de winkel van Josephine is er helaas geen foto, maar zij probeert  samen met het Liliane Fonds een florerende zaak te drijven.

Mouanga (2001)

Vóór behandeling:
Mouanga Matondo Desmie is geboren met een gespleten bovenlip en met zijn vingers aan één hand aan elkaar gegroeid. Door zijn handicap heeft hij problemen met eten en praten en kan hij zijn hand niet goed gebruiken.  Het is belangrijk dat hij geopereerd wordt.

 

 

 

Na behandeling:
Mouanga is geopereerd en zijn bovenlip is hersteld. Ook zijn zijn vingers van elkaar gescheiden. Hij maakt ’t goed.

 

 

 

 

Ruben (2001)

Vóór behandeling:
Ruben Jaziel Gamboa Rom is 7 jaar. Hij heeft een ernstige hersenbeschadiging waardoor hij problemen heeft met bewegen. Hij kan alleen zitten in een speciale stoel. Lopen kan hij helemaal niet. Hij krijgt fysiotherapie, daarvoor moet hij naar een revalidatiecentrum worden gebracht, zijn moeder draagt hem hier naar toe. Voor een betere verplaatsing is een rolstoel voor hem aangevraagd.

 

 

Na behandeling:
Ruben heeft een rolstoel gekregen waardoor hij nu veel makkelijker vervoerd kan worden.

 

 

 

 

Wanjiko (2001)

Vóór behandeling:
Wanjiko Karai is een jonge vrouw van 21. Omdat ze leerproblemen heeft hebben haar ouders haar nooit naar school laten gaan. De ouders van Wanjiko zijn oud en kunnen niet meer voor haar zorgen. Wanjiko moet in haar eigen onderhoud gaan voorzien. Dat kan alleen als  ze naar het beroepsonderwijs gaat. Ze wil graag naar een land- en tuinbouwschool. Gevraagd wordt een bijdrage voor het kopen van een melkkoe.

 

 

Na behandeling:
Wanjiko heeft een kalfje gekregen en ze leert nu hoe je daar mee om moet gaan. Ook gaat ze inmiddels naar een land- en tuinbouwschool.

 

 

 

 

Esther (2001)

Vóór behandeling:
Esther Nguessan Akissi heeft klompvoetjes. Door een operatie kunnen haar voetjes rechtgezet worden waardoor ze weer normaal kan gaan lopen. Na de operatie heeft ze speciale schoenen nodig om haar voeten in de juiste stand te houden.

Na behandeling:
Esther is in 2001 aan haar voetjes geopereerd en dat heeft ze goed doorstaan. Zij leert nu weer lopen met behulp van een looprekje.

 

Chanine

Vóór behandeling:
Chanine Zaynab heeft scoliose, een zijwaartse verkromming van de ruggengraat. Zij komt uit een arm gezin, waarvan de ouders nauwelijks voldoende inkomsten hebben om in de eerste levensbehoeften te voorzien. Het Liliane Fonds zal de noodzakelijke operatie betalen.

Na behandeling:
Chanine heeft de operatie goed ondergaan. Ze is erg tevreden en het gaat goed met haar.

Anthony (2001)

Vóór behandeling:
Anthony Mwangi is verstandelijk gehandicapt. Hij gaat naar een speciale school voor verstandelijk gehandicapte kinderen. Omdat zijn ouders de kosten voor dit onderwijs niet kunnen opbrengen helpt het Liliane Fonds hen om deze lasten over te nemen.

Na behandeling:
Anthony is op school erg actief en helpt zelfs al mee aan simpele dingen thuis.

 

Nguyen (2001)

Vóór behandeling:
Nguyen Van Mac is een van de vele polioslachtoffers die er in Vietnam te vinden zijn. Door zijn onderontwikkelde rechterbeen is zijn lichaam scheef gaan staan. Nguyen was hard toe aan orthopedische hulp.

Na behandeling:
Nguyen heeft in het ziekenhuis een stevige beugel gekregen waardoor hij nu weerrecht op zijn benen kan staan. Recente foto en verdere rapportage heeft het Liliane Fonds niet ontvangen en gaat ervan uit dat hulp niet meer nodig is.

Lamine (2001)

Vóór behandeling:
Lamine Sanou is gehandicapt als gevolg van polio waardoor hij problemen heeft met bewegen. Hij komt uit een gezin met elf kinderen en waarvan de vader nauwelijks voldoende inkomsten heeft om in de eerste levensbehoeften te voorzien, zijn moeder is overleden. Om zijn been recht te zetten heeft Lamine een gipsbehandeling nodig. Hiervoor zal hij naar een ziekenhuis in Ivoorkust moeten.

Na behandeling:
Lamine heeft een operatie ondergaan waarbij zijn been succesvol is rechtgezet.

Yannic (2001)

Vóór behandeling:
Yannic is lichamelijk en verstandelijk gehandicapt als gevolg van een hersenbeschadiging. Yannic kan niet praten. Vorig jaar heeft het Liliane Fonds Yannic geholpen met een rolstoel zodat zijn ouders hem niet steeds hoeven te dragen. Als Yannic een speciale stoel en sta-tafel krijgt, is het contact met de mensen om hem heen gemakkelijker. Het Liliane Fonds zal de kosten voor stoel, tafel, fysiotherapie en ziekenhuisbezoeken voor een jaar op zich nemen.

Na behandeling:
Yannic’s toestand is hetzelfde gebleven.