Stichting Hart voor het Vondelpark

Het beroemdste park in Amsterdam en omstreken kwam op ons pad in 2012 toen wij betrokken raakten bij de herinrichting. KTL draagt jaarlijks een steentje bij aan de instandhouding van één van de mooiste en meest gebruikte parken in de Metropoolregio.

Monumentaal groen in de stad

Wij werden getroffen door de drie doelstellingen van de Stichting Hart voor het Vondelpark. Die luiden:

  • het beschermen van de monumentale waarden van het Vondelpark;
  • het vergroten van de betrokkenheid van gebruikers, omwonenden en omringenden bij het park;
  • een bijdrage leveren aan de vervanging van het parkmeubilair, het groenbeheer, de vele vrijwilligersprojecten in het park, natuureducatie en informatie aan bezoekers.

Hiervoor worden gelden ingezameld bij particulieren, bedrijven en via fondsen.