Herstelplan

  • Afbeelding

Introductie

HERSTELPLAN VOOR DE HISTORISCHE TUINEN
mei 2000

Dr L.H. Albers
Albers Adviezen
Postbus 85
3500 AB Utrecht
030-2310788
LHAlbers@cs.com

Ir A.W.J. Guinée
landschapsarchitect
Rotterdam
Drs NCM Maes
Ecologisch Adviesbureau Maes
Utrecht

Content

Inhoud

1.     Inleiding
2.     Samenvatting historisch onderzoek
3.     Historische elementen nu
4.     Ecologie
5.     Doelstellingen
6.     Hoofdopzet
        Maatregelen algemeen
7.     Uitwerking per onderdeel
A.     Régence tuin rondom het huis
B1    Landschapstuin - heemtuin
B2    Landschapstuin - arboretum
8.     Te kappen en planten bomen
9.      Literatuur
10.    Bijlagen