Liliane Fonds 2006 – 2008

Het Liliane Fonds helpt kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Een behoorlijk bestaan is een basisrecht van elk kind. KTL ondersteunt sinds 2000 het Liliane Fonds. Op deze pagina lees je welke kinderen we in de periode 2006 - 2008 ondersteunden.

Franck André (2008)

Vóór behandeling:
Franck André Besset is 2 jaar oud. Hij werd geboren met een klompvoetje. Onderzoek wees uit dat de stand van zijn voetje operatief gecorrigeerd kan worden. Met fysiotherapie en orthopedische schoenen, om zijn voetje in de goede stand te houden, zal hij daarna goed kunnen leren lopen. Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor onderzoek, de operatie, fysiotherapie de schoenen en verblijf in het ziekenhuis.

 

 

Na behandeling:
André is geopereerd en zijn voeten staan nu goed. Met orthopedische schoen leert hij nu goed lopen.

 

 

 

 

Andrea (2008)

Vóór behandeling:
Andrea Bernice Sea Keagnmou is zes jaar oud. Zij werd geboren met een gespleten bovenlip. Dit geeft problemen met eten, drinken, praten en ook haar uiterlijk is steeds meer een probleem voor Andrea Bernice. Onderzoek wees uit dat de bovenlip operatief gecorrigeerd kan worden. De ouders betalen een deel van de kosten. Aan het Liliane Fonds werd een bijdrage gevraagd voor onderzoek, de operatie en nazorg.

 

 

Na behandeling:
Andrea is succesvol geopereerd aan haar gespleten bovenlip. Haar gezicht ziet er mooi uit en ook eten, drinken en praten gaat prima.

 

 

 

Jeremie (2008)

Vóór behandeling:
Jeremie Mbo Engusu van 9 jaar is geboren met twee klompvoetjes. Hij kan daardoor niet goed lopen. Gelukkig is er wel iets aan te doen: hij wordt geopereerd, krijgt gipsbehandelingen, beugels en orthopedische schoenen. En dan kan Jeremie lopen, net als andere kinderen. Het Liliane Fonds draagt bij in de kosten van de genoemde behandelingen en in het vervoer naar het ziekenhuis.

 

 

Na behandeling:
Jeremie is geopereerd. Hierna zijn zijn voeten ingegipst om ze in de goede stand te zetten. Hij moet nu nog wel geruime tijd beugels blijven dragen om de stand blijvend te corrigeren. Verwachting is dat hij zonder orthopedische hulpmiddelen kan lopen.

 

 

 

Lucien (2008)

Vóór behandeling:
Lucien Koto Bio is in 2007 geboren met een gespleten lip. Hij kan niet goed slikken en groeit daardoor te weinig. Onderzoek heeft uitgewezen dat een operatie noodzakelijk is om de lip en het gehemelte te sluiten. Het Liliane fonds draagt bij aan de kosten voor de operatie en de nazorg.

 

 

 

Na behandeling:
Lucien is geopereerd en ziet er nu veel beter uit. Hij verslikt zich niet meer zo vaak zodat de kans op long- en oorontstekingen veel kleiner is geworden. Hij groeit nu ook weer goed.

 

 

 

 

Jean Luc (2008)

Vóór behandeling:
Jean Luc Koffi Adjigbo is zes jaar oud. Zijn beide benen en zijn rechterarm zijn verlamd en hij had X-beentjes. Na onderzoek krijgt hij nu langdurig fysiotherapie, beenbeugels en orthopedische schoenen. Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor onderzoek, beenbeugels, orthopedische schoenen, de armbeugel, fysiotherapie en het verblijf in het revalidatiecentrum.

 

 

Na behandeling:
Jean Luc heeft beenbeugels en orthopedische schoenen gekregen een een armbeugel die hij ’s nachts draagt. Hij gaat inmiddels ook naar school waar hij het naar zijn zin heeft.

 

 

 

 

Ridwane (2008)

Vóór behandeling:
Ridwane Yo Chabi is 2 jaar oud. Hij werd geboren met een klompvoetje. Onderzoek wees uit dat de stand van zijn voetje operatief gecorrigeerd zal kunnen worden waarna Ridwane goed zal kunnen leren lopen. Straks kan hij met zijn broertjes naar school gaan en fijn mee rennen en spelen. Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor onderzoek, de operatie en reiskosten.

 

 

Na behandeling:
Ridwane is met succes geopereerd aan zijn klompvoetje en leert goed lopen.

 

 

 

 

Ernest (2008)

Vóór behandeling:
Ernest Owusu is 14 jaar oud en heeft problemen met lopen als gevolg van een afwijking aan zijn rechterheup. Onderzoek wees uit dat Ernest geopereerd kan worden waarna hij met een beugel voor zij rechterbeen en stevige schoenen goed en zonder pijn zal kunnen leren lopen. De ouders van Ernest betalen een deel van de kosten. Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor medische kosten en reiskosten.

 

 

Na behandeling:
Ernest kreeg na een succesvolle operatie een beenbeugel orthopedische schoenen, maar die heeft hij niet meer nodig. Hij loopt nu normaal en gaat naar school.

 

 

 

 

Yowa (2007)

Vóór behandeling:
Yowa Kanyinda heeft problemen net lopen vanwege een afwijkende stand van haar benen. Na haar operatie zal een gipsverband worden aangebracht. Nadat het gips wordt verwijderd zal zij nog moeten revalideren. Aan het Liliane fonds is bijdrage gevraagd voor de operatie en de medische behandelingen.

 

 

 

Na behandeling:
Yowa is aan beide benen geopereerd. De stand van haar benen is met succes gecorrigeerd. Zodra het gipsverband er af is zal ze nog fysiotherapie krijgen om weer goed te leren lopen.

 

 

 

 

Patrick

Vóór behandeling:
Patrick Mpembele is 4 jaar en heeft heeft vergroeide beentjes. Hij is medisch onderzocht en kan geopereerd worden. Na zijn operatie zal een gipsverband worden aangebracht. Nadat het gips wordt verwijderd zal hij in revalidatie moeten om weer goed te leren lopen. Aan het Liliane fonds is bijdrage gevraagd voor de operatie en de medische behandelingen.

 

 

Na behandeling:
Patrick heeft een succesvolle operatie achter de rug. De stand van zijn benen zijn enorm verbeterd. Hij kan inmiddels al goed lopen maar krijgt nog steeds fysiotherapie om dit nog te verbeteren.

 

 

 

 

Francois (2007)

Vóór behandeling:
Francois Azoudanga is 8 jaar. Als klein kind heeft hij zijn handen verbrand waarna deze niet goed zijn behandeld. Nadat zijn vader in de gevangenis terecht kwam, is Francois gaan zwerven. Inmiddels is hij opgenomen in een kinderrevalidatiecentrum. Er zijn meerdere operaties nodig om de vergroeiingen aan zijn vingers te corrigeren. Aan het Liliane fonds is voor de medische kosten en het verblijf in het revalidatiecentrum een bijdrage gevraagd.

 

 

Na behandeling:
Francois heeft meerdere operatie ondergaan. Zijn vergroeide vingers zijn zodanig gecorrigeerd dat hij ze weer normaal kan gebruiken.

 

 

 

 

Takumbana (2006)

Vóór behandeling:
Takumbana Masanka is 2 jaar en is geboren met een klompvoetje. Onderzoek heeft uitgewezen dat de stand van zijn rechter voetje operatief gecorrigeerd kan worden. Daarna zal hij met stevige schoenen goed kunnen leren lopen. Aan het Liliane fonds is bijdrage gevraagd voor de operatie.

 

 

 

Na behandeling:
Takumbana is met succes geopereerd aan aan klompvoetje. De stand van zijn voet is gecorrigeerd. Hij krijgt nog steeds nazorg maar ontwikkelt zich goed.

 

 

 

 

Grace (2006)

Vóór behandeling:
Grace Shela is 7 jaar en heeft weinig kracht in haar benen als gevolg van polio. Een operatie aan haar beide benen is mogelijk waarna zij goed zal kunnen leren lopen. Aan het Liliane fonds is een bijdrage gevraagd voor onderzoek, de operatie, therapie en nazorg.

 

 

 

Na behandeling:
Grace heeft na de operatie het ziekenhuis verlaten en hoewel haar benen nog steeds verbonden moeten worden, gaat het goed met haar. Ze blijft nog wel onder behandeling voor nazorg.

 

 

 

 

Rachidi (2006)

Vóór behandeling:
Rachidi Kimbeni is bijna 2 jaar oud. Zijn rechter voetje is vergroeid waardoor hij problemen heeft met lopen en spelen. Meestal kruipt hij dan ook liever. Na onderzoek zal Rachidi binnenkort geopereerd worden om de de stand van zijn voetje te corrigeren waarna hij met fysiotherapie en stevige schoenen goed zal kunnen leren lopen. Het Liliane Fonds draagt zorg voor de kosten voor onderzoek, de operatie, fysiotherapie, nazorg en reiskosten.

 

 

Na behandeling:
Rachidi’s operatie is goed verlopen en hoewel zijn voetje nog geregeld verbonden moet worden gaat het goed met hem.

 

 

 

 

Nkanku (2006)

Vóór behandeling:
Nkanku Masanka kan niet lopen omdat haar beide knieën en voeten zijn vergroeid. Uit onderzoek is gebleken dat Nkanku geopreerd kan worden en na fysiotherapie goed zal kunnen leren lopen. Zij wil dan heel graag, net als andere kinderen, naar school en kunnen spelen. Het Liliane Fonds draagt zorg voor de kosten voor onderzoek, de operatie, fysiotherapie en de nazorg.

 

 

Na behandeling:
Nkanku staat na een succesvolle operatie nu rechtop. Ze kreeg intensieve fysiotherapie en dankzij haar eigen doorzettingsvermogen en met extra ondersteuning van een kniebrace begint ze zelfstandig te lopen. Ze zal nog wel geruime tijd fysiotherapie nodig hebben.

 

 

 

Mianga (2006)

Vóór behandeling:
Mianga is geboren met een klompvoet. Zijn ouders konden de behandeling niet betalen. Na onderzoek is vastgesteld dat hij na een operatie en met therapie goed kan leren lopen. Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor de kosten voor onderzoek, de operatie, therapie en verblijf.

 

 

 

Na behandeling:
Mianga verblijft na de operatie, waarbij zijn voet werd gecorrigeerd, nog in het revalidatiecentrum. Hoewel het herstel traag verloopt leert hij, dankzij fysiotherapie en veel oefeningen, zich steeds beter te bewegen.

 

 

 

 

Merveille (2006)

Vóór behandeling:
Merveille Tokolake is 8 jaar en heeft problemen met lopen als gevolg van polio. Een operatie aan haar rechterbovenbeen is mogelijk waarna zij beter zal kunnen leren lopen. Eerst zal zij moeten aansterken want zij is vaak ziek. Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor gezonde voeding, onderzoek, de operatie, nazorg en reiskosten.

 

 

Na behandeling:
Merveille is ondanks haar minder goede gezondheid met succes geopereerd. Haar been zit nu nog in het gips, maar desondanks worden er al plannen gemaakt om ook haar linker arm te opereren.

 

 

 

 

Ntumba (2006)

Vóór behandeling:
Ntumba Muluayi is 18 jaar oud en mist zijn linkerhand en een gedeelte van zijn onderarm. Met een prothese en fysiotherapie zal hij beter kunnen leren bewegen. Het Liliane Fonds draagt zorg voor de kosten voor onderzoek, de prothese, therapie en reiskosten.

 

 

 

Na behandeling:
Ntumba voelt zich beter nu hij een prothese heeft voor zijn geamputeerde linkerbeen. Hij heeft een moeilijke tijd achter de rug, maar heeft het nu goed geaccepteerd.

 

 

 

 

Landu (2006)

Vóór behandeling:
Landu Kebela is 8 jaar oud. Zijn linkerarm is vergroeid en heeft er weinig kracht in. Landu kan geopereerd worden waarna hij met fysiotherapie kan leren om zijn  arm en hand goed te gebruiken. Ook aan de moeder van Landu zal worden geleerd hoe zij ook thuis oefeningen met haar zoon kan doen en hoe zij hem het beste kan stimuleren. Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor onderzoek, de operatie, fysiotherapie, nazorg en reiskosten.

 

 

Na behandeling:
Landu werd aan zijn vergroeide linkerarm geopereerd en is nog onder behandeling. De arm moet regelmatig opnieuw worden verbonden. Inmiddels krijgt hij ook fysiotherapie. De verwachting is dat hij daarna volledig gebruik kan maken van zijn beide armen.

 

 

 

Dieu-Donné (2006)

Vóór behandeling:
Dieu-Donné Manenga is 14 jaar oud en kan als gevolg van polio niet lopen. Hij verplaatst zich daarom kruipend. Voor grotere afstanden wordt hij gedragen door zijn vader, maar zijn gewicht wordt steeds meer een probleem. Met een aangepaste driewieler die hij met zijn handen kan bedienen zal hij zich zelfstandig kunnen verplaatsen. Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor een driewieler en schoolkosten.

Na behandeling:
Dieu-Donné heeft een speciale driewieler gekregen waardoor het voor hem mogelijk is geworden zich zelfstandig te verplaatsen. Hiermee werd de weg naar een andere toekomst letterlijk opengezet, want hij kan nu de weg naar en van school zelfstandig afleggen. Hij is ontzettend blij dat hij naar school kan.

Aloysius (2006)

Vóór behandeling:
Aloysius Conteh is 18 jaar en vrijwel doof. Uit onderzoek is gebleken dat een operatie  en met behulp van een gehoorapparaat hij beter zal kunnen horen. Na de operatie wil Aloyisius graag een studie gaan volgen aan de universiteit. Het Liliane Fonds is een gevraagd om een bijdrage voor onderzoek, de operatie en gehoorapparatuur.

 

 

 

Na behandeling:
Aloysius heeft na de operatie nieuwe digitale hoorapparaten gekregen. Zijn gehoor is nu zoveel beter dat dit ook een gunstig effect heeft op zijn leren. Het Liliane Fonds betaalde de operatie en de gehoorapparatuur. Zijn moeder is er nu ook van overtuigd dat haar zoon een goede toekomst tegemoet gaat en zal bijdragen aan de betaling van de schoolkosten.