ARENAPOORT

Project detail

Coördineren van de uitvoering in en rondom het ArenAgebied van Amsterdam, waarbij een goede BLVC centraal staat.
Uitgangspunt is dat iedereen kan bouwen met een
acceptabele overlast voor de omgeving.