STATIONSGEBIED UTRECHT

Project detail

Coördineren van de uitvoering in en rondom het stationsgebied van Utrecht, waarbij een goede BLVC centraal staat.
Uitgangspunt is dat iedereen kan bouwen met een acceptabele overlast voor de omgeving.