Groen Eiland in de Meer

Content

Park Frankendaal wordt  een groen eiland omgeven door prachtige  water­ partijen.  Elegante voetgangersbruggen over het water versterken het eilandgevoeL Het park wordt  een podium voor de Watergraafsmeer. Een podium  voor  cultuur  en natuur;  voor  stijltuinen  en ecologie, voor  buxus­ hagen en gierzwaluwen,  voor opera-uitvoeringen en natuureducatie. Onder­ tussen is het park natuurlijk  ook bedoeld voor ontspanning en recreatie.. Er is ruimte  voor zowel gewone als bijzondere activiteiten.  Je kunt er wande­len, spelen en in de zon zitten, maar er is ook gelegenheid voor een inci­denteel popconcert of een geraniummarkt. Het park is zo openbaar mogelijk. Niet-openbare functies  worden geweerd. Wel zijn de volkstuinenvereniging  Klein Dantzig en de schoolwerktuinen  in het park geïntegreerd. De verschillende groensferen van park Frankendaal krijgen samenhang door de introductie  van de royale  waterlijst,  de monumentale lindenlaan en het groen carré.