Fasering

  • Afbeelding
  • Afbeelding
  • Afbeelding

Content

Nu het  definitief  ontwerp  voor Park Frankendaal gereed is, is er tijd  nodig voor  de politieke  besluitvorming.   Direkt  daarop aansluitend  moet  gestart worden met de detaillering van de verschillende parkonderdelen, zoals de bruggen,  de  speeltuin,  de  eettuin,  de  Springertuin  en  de  barokke  tuin. Voorts moet er gestart worden met de uitvoeringsvoorbereiding. Om pragmatische en financiële redenen is de aanleg van het park verdeeld over drie fasen.
In  de  eerste  fase  wordt   de  waterlijst   gegraven  en  ingeplant,  het  carré opgehoogd  en ingezaaid, de lindenlaan doorgetrokken  (incl. de twee  brug­ gen), de bomen  van de slingerlaan aangeplant, de paden voorzien van een eenvoudige  tijdelijke  halfverharding,  de entreebrug over  de waterlelievijver gemaakt en de gastronomische tuin aangelegd. In de tweede fase wordt de barokke tuin aangelegd, de  paadjes in  de heemtuin aangepast, de Springertuin gerenoveerd, de hoofdpaden voorzien van een definitieve hoogwaardige parkverharding, de speeltuin aangelegd en de bruggen over de rietvijver en de cypressenvijver gerealiseerd. In de derde fase wordt het gebied rond de scouting in orde gebracht.
Met  de eerste  fase zou in  principe  eind 1998  kunnen  worden  begonnen, met de tweede  fase rond de eeuwwisseling.  Voor de aanleg van de derde fase  moeten  afspraken  worden  gemaakt  met  de huidige  gebruikers.  Het streven  is  dit  parkdeel in  de eerste  jaren van de  volgende eeuw  aan te leggen.

Edwin Santhagens