De Werktuinen

Content

De bestaande volkstuinenvereniging Klein Dantzig en de schooltuinen  worden  in dit plan volwaardige parkonderdelen. De prachtige tuintjes  worden voor de parkbezoeker zichtbaar gemaakt. De aanwezige padenstructuur  in de werktuinen wordt onderdeel van de openbare park­ structuur,  zodat de stijltuinen, de parkweide en de werktuinen een eenheid vormen.