Beheer

  • Afbeelding

Introductie

Het dagelijks beheer van Park Frankendaelwordt verzorgd door stadsdeel Oost.

Content

In 2003 en 2004 hebben het Planteam Openbare ruimte, Groen en Stadsecologie van de dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) en DSP-groep de methode 'Sociaal veilige stad' ontwikkeld. Dat is een instrument waarmee ontwerpers en beheerders inzicht kunnen krijgen in de risico's en oplossingsrichtingen ten aanzien van sociale veiligheid waarmee ze in hun plangebied te maken kunnen krijgen. Belangrijk is dat oplossingen zowel op het vlak van inrichting en beheer als op de terreinen organisatie en communicatie gevonden kunnen worden.
De dienst Ruimtelijke Ordening heeft vervolgens eigen capaciteit en inbreng door DSP-groep ter beschikking gesteld aan stadsdelen om het gebruik van de methode te stimuleren en om met de methode een bijdrage te leveren aan sociale veiligheid. Na Sportpark de Eendracht Nieuwe Stijl (SENS) in stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer en Sportpark Ookmeer in stadsdeel Osdorp, is in oktober 2004 gestart met het project voor park Frankendael.