Project Informatie Platform

Introductie

Voor iedereen die werkt in of aan de openbare ruimte in Amsterdam kan onderstaand overzicht een hulpmiddel zijn.

Er zullen ongetwijfeld zaken ontbreken en willen wij u uitnodigen om deze site uit te breiden of aan te passen.

Geef uw reactie, opmerkingen of aanvullingen door via: info@ktl.nl

Content

Actueel

Beleid, wet en regelgeving
Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo) (zie ook)
Plaberum (Plan- en Besluitvormingsproces Ruimtelijke Maatregelen)
TAVGA (Technisch ambtelijk vooroverleg geluidshinder)
CVC (Centrale Verkeers Commissie - indien nodig)
WWU (Werkgroep Werk in Uitvoering)
Hoofdverkeersnetten in Amsterdam
Evenementenprogramma
BLVC (Bereikbaarheid Leefbaarheid Veiligheid Communicatie)
Leidraad schrijven BLVC
Interim Beheerplan (In sommige stadsdelen wordt een BLVC-plan ook wel interim beheerplan genoemd en kan mogelijk meer onderdelen bevatten dan beschreven in een BLVC-plan)
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Handboek Ondergrondse Infrastructuur
WIOR (Werken in de Openbare Ruimte)
WIOR vergunning aanvragen
Vergunning Wet Lokaal Spoor
MOOR (Meldpunt Opbreking Openbare Ruimte)
Verbod om op te breken in de openbare ruimte ? klik hier voor actualiteit 
Klic-melding
WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten)
GPKL (Gemeentelijk Platform Kabels & Leidingen)
KLO (Kabels en Leidingenoverleg)
Bouwaansluitingen
Telecommunicatiewet
Aanbestedingswet
Aanbestedingsnetwerk voor de overheid
Overzicht vergunningsplichtige activiteiten
Coördinatiestelsel
Kennisbank Ruimtelijk Sector Amsterdam

Kwaliteit in de aanleg van de Openbare Ruimte
Puccini methode

Kwaliteit in tijdelijke verkeersmaatregelen (tijdens de uitvoering van projecten)
Bereikbaar Amsterdam
APV 2008 (Algemene Plaatselijk Verordening) 
Zo werken wij in Amsterdam (Op Straat)
Richtlijnen Tijdelijke Bewegwijzering Amsterdam (Zo werken wij in Amsterdam op straat)

Maatschappelijke Organisaties (die raakvlak hebben met de Openbare Ruimte)
Cliëntenbelang Amsterdam (o.a. voormalig Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam)
Projectbureau Toegankelijkheid Kennis- en adviescentrum

Garagediensten van GGD en Brandweer (minimale standaard voorwaarden)
Cition (voorheen Stadstoezicht) en PCH (Parkeer Combinatie Holland)

Toezicht & Handhaving in Amsterdam
Gemeentelijke Diensten en Bedrijven
Stadsdelen
GVB
Havendienst
Binnenwaterbeheer
Arbeidsinspectie
VGA verzekeringen
Telecombedrijven
Kabel- en leidingbeheerders


Standaard RAW bepalingen 2015

Alles over groen in Amsterdam