2015 - 2016

Introductie

Het Liliane Fonds helpt kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Een behoorlijk bestaan is een basisrecht van elk kind. KTL ondersteunt sinds 2000 het Liliane Fonds.

Goede doelen pagina

2016

2016

Alice na behandeling

Na de operatie kreeg zij een op maat gemaakte beugel en leerde zij, met hulp van een fysiotherapeute, lopen met twee krukken.Daar is ze intussen handig in en omdat haar ouders gelukkig niet te ver van de dorpsschool wonen kan ze nu ook naar school en fijn leren lezen en schrijven.

 

Alice Uwamahoro voor behandeling

Alice heeft een ernstige vergroeiing  van haar rechter beentje waardoor lopen steeds moeilijker wordt.
Daardoor kan zij, tot haar grote verdriet, ook niet naar school lopen met haar zusjes.

In een revalidatiecentrum van Kigali, de Rwandese hoofdstad, moet Alice worden geopereerd en daarna wordt een beugel op maat gemaakt om de rechte stand van het been te handhaven.

Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor de beugel en de krukken van Alice.

Brigitte na behandeling

De prothese is inmiddels gemaakt en Brigitte heeft weer goed kunnen leren lopen. Brigitte blijft onder controle en, indien nodig, wordt haar prothese aangepast of vervangen. Ook gaat ze gaat weer gewoon naar school.

Brigitte Musabwasoni voor behandeling

Brigitte woont met haar moeder en acht broers en zussen op het platteland in Rwanda.

Daar is ze door een slang gebeten.  Haar been raakte ernstig ontstoken. Haar moeder had geen geld voor de dokter, en omdat de slangenbeet te laat is behandeld moest het been van Brigitte uiteindelijk geamputeerd worden.

In de Rwandese hoofdstad Kigali is een revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren met een handicap.

Daar is ook een orthopedische werkplaats aan verbonden waar een prothese voor Brigitte kan worden gemaakt waarmee zij weer goed kan leren lopen.

Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor haar nieuwe prothese en haar looptraining .

Clarisse na behandeling

Clarisse blijft onder controle en krijgt nog regelmatig fysiotherapie om te zorgen dat haar voetjes niet opnieuw vergroeien. Bij het centrum is ook een school voor speciaal onderwijs waar Clarisse onderwijs kan volgen. Clarissen heeft veel vriendinnetjes in het revalidatiecentrum en ook op school doet ze het prima. De schoolvakanties brengt ze thuis door.

Clarisse Niyobyose voor behandeling

Clarisse had een vergroeiing van beide voetjes (klompvoetjes). Ze kon niet lopen en verplaatste zich op het erf zittend of kruipend. Verder dan het erf kwam ze op die manier niet, en dus kon ze ook niet naar school. Clarisse voelde zich vaak eenzaam en buitengesloten.

Toen Clarisse tien jaar oud was kwam een contactpersoon van het Liliane Fonds op bezoek in haar dorpje en zij zorgde ervoor dat Clarisse werd opgenomen in Gatagara, een revalidatiecentrum in de Rwandese hoofdstad Kigali. Daar kreeg Clarisse een intensief fysiotherapieprogramma.

Ze leerde eerst staan en daarna goed lopen, eerst met en nu zonder krukken.

Clarisse blijft onder controle en moet regelmatig fysiotherapie krijgen om te zorgen dat haar voetjes niet opnieuw vergroeien.

Bij het centrum is ook een school voor speciaal onderwijs waar Clarisse onderwijs kan gaan volgen.

Aam het Liliane Fonds is een jaarlijkse bijdrage gevraagd voor therapie, medische controle en schoolkosten voor Clarisse. 

Mporwiki na behandeling

Mporwiki kreeg zijn prothese, leerde er mee lopen en kon toen naar school. Hij loopt, rent en speelt zoals alle andere kinderen. Zijn ouders zijn blij met de keuze die zij gemaakt hebben.

Na controle kreeg hij onlangs een nieuwe prothese omdat hij weer hard gegroeid was.

Mporwiki Macumi voor behandeling

Mporwiki is geboren met een ernstige misvorming van zijn linkerbeen. Daardoor zou hij nooit goed kunnen lopen. Artsen stelden een amputatie voor als de beste oplossing en dan zou er een prothese op maat kunnen worden gemaakt en zou hij goed kunnen lopen.

Het was voor de ouders een moeilijke beslissing. Een contactpersoon van het Liliane Fonds verzekerde hen dat de prothese telkens als hij groeide zou worden aangepast of vervangen. Uiteindelijk stemden ze toe.

Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor de nieuwe prothese van Mporwiki.

 

Valentine na behandeling

Inmiddels is Valentine aan haar linker been geopereerd. Voor haar betekent deze hulp een wereld van verschil. Zij beweegt zich veel gemakkelijker en wordt niet meer nagekeken.  Zij heeft geleerd om ook thuis oefeningen te doen om haar benen sterker  te maken. Valentine blijft ook nog een tijdje  onder controle bij het revalidatiecentrum.

 

Valentine Yamuragiye voor behandeling

Valentine had erg veel problemen met lopen omdat haar beide benen ernstig vergroeid waren als gevolg van slecht behandelde botbreuken na een val toen ze zes jaar oud was. Haar alleenstaande moeder werkt voor een klein loontje op de veldjes van de buren en ze had nooit voldoende geld om medische hulp te zoeken voor haar dochtertje.

Een contactpersoon van het Liliane Fonds heeft er, na gesprekken met Valentine en haar moeder, voor gezorgd dat zij naar een revalidatiecentrum kon gaan waar Valentine kon worden geopereerd, eerst haar rechterbeen en daarna moet ook haar linkerbeen worden geopereerd.  

Ook moet ze onder controle b;lijven bij het revalidatiecentrum.

Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor de tweede operatie en de nazorg voor Valentine.

2015

2015

Isaac na behandeling

Issac werd opgenomen in een revalidatiecentrum in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso. Daar werd hij geopereerd en daarna volgde nog een lange periode van gipscorrecties. De resultaten zijn opzienbarend, hij loopt zonder hulpmiddelen en kan nu weer gewoon naar school.

Isaac Bangre voor behandeling

Isaac heeft ernstige vergroeiingen van beide benen. ( x-benen ) De vergroeiingen zijn zo ernstig dat hij niet meer kan lopen en zich alleen kruipend nog kan verplaatsen. Zijn vader bewerkt overdag zijn veldje en verdient ’s nachts bij als nachtwaker. Dan zijn de kinderen alleen thuis, want de moeder heeft het gezin in de steek gelaten om met een andere man te trouwen.

Issac moet worden opgenomen in een revalidatiecentrum in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso. Daar kan hij geopereerd worden en daarna volgt nog een lange periode van gipscorrecties.

Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor de operaties en de revalidatie van Isaac.

Jean na behandeling

Er is voor Jean een prothese op maat gemaakt waarmee hij weer goed leerde lopen. Hij  blijft onder controle en, indien nodig, wordt zijn prothese aangepast of vervangen. Hij gaat nu regelmatig naar school en wil later graag een beroep leren. Hij droomt er van om ook prothesemaker te worden om andere kinderen te kunnen helpen.

Jean D'Amour voor behandeling

Jean liep als klein kind bij een val een ernstige open beenbreuk op. Omdat zijn ouders geen geld hadden voor de juiste medische verzorging ging het been ontsteken en het moest uiteindelijk geamputeerd worden. Sindsdien strompelde hij rond huis en ging ook weinig naar school. Intussen is de moeder van Jean D’Amour overleden en zijn vader heeft werk gezocht in buurland Uganda. Gelukkig heeft Jean oudere broers. Die namen hem in huis op en zij zochten hulp bij een revalidatiecentrum in de Rwandese hoofdstad Kigali. Daar wordt een prothese op maat gemaakt voor Jean D’Amour waarmee hij weer goed kan leren. Hierna blijft hij onder controle en, indien nodig, wordt zijn prothese aangepast of vervangen. Hij wil hierna ook naar school om een beroep te leren.

Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor controle, een nieuwe prothese en de studiekosten van Jean D’Amour.

Jean Daniel na behandeling

Jean Daniel werd geopereerd en met fysiotherapie en orthopedische schoenen leerde hij goed lopen. Op de foto toont Jean Daniel trots dat zijn voeten nu weer recht staan.Om de juiste stand te behouden draagt hij trouw zijn orthopedische schoenen. Hij kan nu eindelijk op straat met zijn vriendjes voetballen en binnenkort mag hij ook naar school. Hij kan weer op eigen benen staan en daar is hij trots op.

Jean Daniel Kwizera voor behandeling

Jean Daniel is geboren met twee klompvoetjes. Daardoor heeft hij veel problemen met lopen. Met zijn vriendjes op straat spelen is er voor hem niet bij en ook naar school lopen lukt niet. Zijn ouders hadden geen geld voor de nodige operaties. Een contactpersoon van het Liliane Fonds hoorde van de problemen en zorgt ervoor dat Jean Daniel voor onderzoek en behandeling naar het ziekenhuis kan. Jean Daniel wordt geopereerd en met fysiotherapie en orthopedische schoenen leert hij goed lopen.

Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor de operatie en de revalidatie van Jean Daniel.

Margaret na behandeling

Er is gezorgd dat Margaret naar de school, verbonden aan het revalidatiecentrum, voor speciaal onderwijs kon gaan. Zij is er tijdelijk intern geweest en heeft haar leerachterstand inmiddels ook ingehaald. Nu gaat ze naar de gewone middelbare school. Zij is heel gemotiveerd en wil heel graag verder studeren en later een goede arts worden. Haar ouders zijn heel blij dat hun dochter goed haar best doet op school.

Margaret Nduta voor behandeling

Margaret was een vrolijk schoolkind tot zij op achtjarige leeftijd bij een val haar linkerarm op enkele plaatsen brak. Haar ouders gingen met haar naar een ziekenhuisje maar tot tweemaal toe gaf de operatie niet het gewenste resultaat. Margaret had veel pijn en kon haar arm niet gebruiken. De derde operatie was wel succesvol maar zij had ondertussen een grote leerachterstand opgelopen.

Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor de school- en verblijfskosten op de speciale school voor Margaret.

Patrice na behandeling

Patricie woont nog steeds in het revalidatiecentrum. En ze gaat met veel plezier naar school. Zij is een goede leerling en geniet van het contact met haar klasgenootjes. Patricie blijft nog onder controle en, indien nodig, wordt haar prothese aangepast of vervangen.

Patrice Muyisenge voor behandeling

Patricie werd geboren met een ernstige vergroeiing van haar rechterbeen. Haar voetje zat vast aan haar bovenbeen, haar knie en onderbeen ontbraken. Ze was steeds op twee krukken aangewezen om te kunnen lopen. In een revalidatiecentrum in de Rwandese hoofdstad Kigali is de voet geamputeerd. Er werd een prothese voor haar rechterbeen op maat gemaakt en daarmee heeft Patricie goed leren lopen.

Het gezin woont in een bergachtige streek met slechte wegen. Omdat dit teveel problemen geeft om naar school te kunnen gaan moet Patricie in het revalidatiecentrum blijven. Daar is ook een school aan verbonden waar Patricie naar toe kan.

Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor verblijf, voor een nieuwe prothese en voor de schoolkosten van Patricie.