LIliane fonds

Introductie

Het Liliane Fonds helpt kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Een behoorlijk bestaan is een basisrecht van elk kind. Samen met lokale contactpersonen zorgt het Liliane Fonds voor directe, persoonsgerichte en kleinschalige hulp op maat. Met persoonlijke aandacht en (para)medische en sociale revalidatie stimuleren ze de groei van het kind.

Tegelijk proberen ze de toekomstkansen van het kind te verbeteren door onderwijs, werk en inkomen. Zo opent het Liliane Fonds de wereld voor deze kinderen, zodat ze weer meedoen en meetellen in hun gemeenschap.

Foto: Sacha de Boer

Goede doelen pagina

KTL ondersteunt sinds 2000 het Liliane Fonds met een jaarlijkse gift. Omdat wij alle kinderen in de wereld de beste kans op een mooie toekomst gunnen. Omdat maatwerk en persoonlijke benadering naadloos passen bij onze bedrijfsfilosofie hebben we gekozen voor het Liliane Fonds. Zo steunen we structureel een aantal kinderen die medische en sociale hulp krijgen bij de revalidatie van hun handicap.

Wij ondersteunen deze kinderen
Link naar website Liliane Fonds